Tu Akciove Letenky Online
Letisko Budapešť
informácie o letisku Viedeň
Letisko Viedeň Schwechat

Online Predaj Lístkov na Autobus
na Letisko Budapešť, do Maďarska, na Slovensko,
do Európy. Rýchlo a Lacno TU!

* Letisko Budapešť zadajte do poľa Odkiaľ alebo Kam ako Budapest,Népliget aut.all. Z autobusovej stanice Budapest,Népliget aut.all sa dostanete na medzinárodné letisko nasledovne:

Metro M3 É-D, 4 zastávky, Nástup Népliget, Výstup Kobánya – Kispest, Prestup na Autobus 200E vo vzdialenosti 439 metrov, 11 zastávok, Nástup Kobánya – Kispest, Výstup Ferihegy 2 Airport, Cesta z aut.stanice na letisko trvá približne 50 minút.

Reality a nehnuteľnosti v Maďarsku

Užitočné odkazy

Priebeh získania nehnuteľnosti - Maďarsko

Reality, nehnuteľnosti, domy, pozemky, byty, v Maďarsku, v Budapešti, Maďarsko, Budapešť

 

Informácie týkajúce sa predaja a výstavby nehnuteľností

Všeobecné pravidlo:
Občan Európskej únie môže voľne kúpiť byt, obytný dom a stavebný pozemok. Ornú pôdu zahraničná osoba kúpiť nemôže.

Právne služby:
V prípade kúpy maďarskej nehnuteľnosti je nutné aby konečnú kúpnopredajnú zmluvu kontrasignoval advokát, nakoľko katastrálny úrad príjme návrh na vklad vlastníckeho práva len pri splnení tejto podmienky.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy môže byť uzatvorená aj bez advokáta, ak ju podpíšu dvaja svedkovia.

Postup katastrálneho úradu:
Zápis kúpnopredajnej zmluvy predloženej advokátom vykoná katastrálny úrad do 48 hodín (zapíše meno a adresu kupujúceho do LV).
Konečný prevod vlastníckych práv sa uskutoční do cca 3-4 týždňov.

Poplatok z nadobudnutia nehnuteľnosti:
Z hodnoty zakúpenej nehnuteľnosti sa platí poplatok daňovému úradu.

V prípade kúpy bytu, domu do hodnoty 4 miliónov predstavuje takýto poplatok 2%, pri hodnote nad 4 milióny je tento poplatok 4%.

V prípade pozemku a nebytových priestorov tento poplatok predstavuje všeobecne 4%.
V prípade pozemku - ak sa kupujúci zaviaže k výstavbe do 4 rokov - je poplatok 0%.

Dane, ktoré sú povinní platiť predávajúci:
V prípade predaja bytu alebo domu, ktorý bol nadobudnutý do 5 rokov sa platí daň z príjmov vo výške 25 %.
Miera tejto dane v roku nadobudnutia a v prvom roku po nadobudnutí nehnuteľnosti je 100%, teda 25%.
v 2. roku 90% z 25%
v 3. roku 60% z 25%
v 4. roku 30% z 25%
v piatom roku 0%, teda daň sa neplatí.

V prípade predaja v roku nadobudnutia je rozhodujúcim rok v ktorom bola zmluva predložená katastrálnemu úradu. Pri stavbe, v prípade kolaudačného rozhodnutia stavby vydaného pred 31.12.2007 je to rok zakúpenia pozemku, v prípade kolaudačného rozhodnutia stavby vydaného po 01.01.2008 je to rok vydania kolaudačného rozhodnutia stavby.

V prípade nebytových objektov sa daň - ktorá predstavuje tak isto 25% - platí do 15 rokov od podpisu zmluvy. Od 6. roku sa daň každoročne znižuje o 10%, čiže po 15 roku sa už daň neplatí.

Povolenia:
K demolácii, výstavbe a renovácii obytných objektov je potrebné získať povolenie od stavebného úradu.
V prípade novostavieb - po ukončení stavby - je treba požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby + požiadať o zaznamenanie obytného objektu do katastrálnej mapy.

Projekt, realizácia:
Nový obytný objekt môže naprojektovať len architekt zapísaný v maďarskom zozname architektov.
Architekt vypracuje predbežné náčrty aj projekt, ktorý bude predložený úradu. Zariadi všetky potrebné koordinácie s úradmi a stavebnému úradu predloží prehlásenia o pripojení k inžinierskym sieťam a žiadosť o vydanie povolenia.

Zostaví rozpočet s uvedením, aj bez uvedenia cien, pokiaľ to klient požaduje.
Pri rozpočte bez uvedenia cien možno požiadať o cenovú ponuku na výstavbu domu aj viac stavebných firiem.

Vybavovanie úverov:
Na kúpu nehnuteľností poskytujú maďarské banky občanom Európskej únie úvery.
V prípade priaznivých príjmov možno získať hypotéku až do 75% kúpnej ceny.
Pri stavbe nového domu možno úverovať až 70% nákladov.

 

Zdroj, autor a ďalšie informácie: http://www.talea-immobilien.hu

Dátum: 9.12.2010